Gioăng Cao Su ngành nước số 1

Gioăng cao su ngành nước được sản xuất bằng nguyên liệu cao su dưới dạng Gioăng có tác dụng làm kín, chống thấm nước khi kết nối và sử dụng sản phẩm dưới nước như ống dẫn nước, ống máy bơm…

 

Danh mục: